Ceník služeb

Základní služby
Registrace uživatele: zdarma
Výpůjční z vlastního knihovního fondu: zdarma
Vymáhání nevrácených výpůjček: 10 Kč
Poplatek z prodlení: 5 Kč/výpůjčka
Ztráta průkazu uživatele: 10 Kč
Ztráta knihy nebo její zničení: finanční náhrada v plné výši

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.

Kontakt

Místní knihovna Sebranice Sebranice 149
Sebranice, 679 31

Provozní doba
Pátek 16-18 hodin
516 462 828 krejci.kveta@seznam.cz